Ympäristöasiat tärkeysjärjestyksen huipulla

Ympäristöasiat ovat organisaatiossamme tärkeysjärjestyksen ylätasolla.

Vastuullinen toiminta tarkoittaa meille jatkuvaa ympäristökuormituksen huomioimista ja minimoimista. Nornickel Harjavallan tavoite on jatkuva energiatehokkuuden ja jätteiden hyötykäytön lisääminen. Lisäksi olemme sitoutuneet ympäristöpäästöjen seurantaan, ilma- ja vesistörasitusten vähentämiseen ja häiriötilanteiden minimointiin

Kehitystyön kärjessä

Olemme korvanneet raskaan polttoöljyn ja teollisuusbensiinin käytön nesteytetyllä maakaasulla ja bionenergialla. Vuonna 2016 käyttöönotettu höyrykattilalaitos vähentää merkittävästi fossiilisia hiilidioksidipäästöjä.

Tehokas raaka-aineen hyödyntäminen auttaa vähentämään prosessissa syntyvää jätettä. Otamme koboltin ja nikkelin lisäksi talteen muitakin tuotteeksi jalostettavia metalleja, kuten kuparia ja erilaisia jalometalleja.

Jätteiden hyötykäyttöasteemme on hyvällä tasolla. 80-90 prosenttia tehtaalla syntyvästä jätteestä kierrätetään, jolloin jätealueelle kulkeutuva määrä jää vähäiseksi. Prosessipoisteista rautasakka on suurin läjitettävä jäte, jolle ei ole toistaiseksi löydetty hyötykäyttöä.

Seuraamme aktiivisesti ympäristön tilaa olemalla mukana erilaisissa mittaushankkeissa ja rahoitamme eri toteuttajatahojen ympäristötutkimustyötä alueella. Toimintamme ympäristövaikutuksia veteen, ilmaan ja kasvillisuuteen arvioidaan säännöllisesti. Olemme mukana esimerkiksi Metsäntutkimuslaitoksen Metlan toteuttamassa sammal- ja jäkälätutkimuksessa, joka on useamman vuosikymmenen ajan toteutettu tutkimus.

Lue lisää

Ura Nornickelillä