Sponsorointihakumme on avoinna

Toteutamme monipuolista yhteistyötä eri tahojen kanssa. Keskeisiä sponsoroinnin painopisteitä ovat oppilaitos- ja akateeminen yhteistyö sekä paikallisen yhteistoiminnan tukeminen. 

Vuosittain käyttämistä sponsorivaroista 50 % sijoitetaan koulutuksen kautta alueellisiin ja valtakunnallisiin hankkeisiin ja 50 % alueellisiin, henkilöstön ja asuinympäristön hyvinvointia edistäviin kohteisiin. Paikallisella yhteistoiminnalla haluamme tukea yhdistyksiä, seuroja tai tapahtumia, jotka toiminnallaan kehittävät alueellista hyvinvointia

Teemme päätökset sponsorointikohteistamme keskitetysti vuosittain. Voit nyt hakea meiltä sponsorointitukea. Viimeinen hakupäivämäärä vuoden 2020 tukikohteille on 31.12.2019. Tämän jälkeen tulleita hakemuksia vuodelle 2020 ei oteta valinnassa huomioon.

Toteutuneista yhteistyösopimuksista tehdään kirjallinen sponsorointisopimus molemmille osapuolille. Yhteistyökumppanimme tulee jakaa yhteinen arvomaailma vastuullisena ja yhteisön hyvinvointia tukevana toimijana.

Sponsorointituen hakeminen
Sponsorointitukea voi hakea tekemällä vapaamuotoisen hakemuksen sähköpostitse osoitteeseen sponsorointi@nornickel.fi. Käymme hakemukset läpi hakuajan päätyttyä ja ilmoitamme päätöksestä tammikuun loppuun mennessä.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi:
• Perustiedot yhteistyön kohteesta
• Toiminnan tarkoitus ja lyhyt esittely
• Yhteistyön tarjoama näkyvyys / vastine
• Haettava tukisumma ja yhteistyön kesto
•  Yhteyshenkilö