Sähköistyvä liikenne tarvitsee vastuullisesti tuotettua nikkeliä

Nornickel Harjavallalle vastuullinen toiminta tarkoittaa jatkuvaa ympäristökuormituksen huomioimista ja minimoimista. Meillä on ollut tavoitteena olla alan pienimpiä hiilidioksidijalanjäljeltämme. Tähän olemme päässeet investoimalla bioenergian ja maakaasun käyttöön sekä luopumalla raskaan polttoöljyn ja teollisuusbensiinin käytöstä. Tuotanto on kasvanut 40 prosenttia vuodesta 2015 ja samaan aikaan hiilidioksidijalanjälkemme on puolittunut.

Kokonaisenergian kulutus verrattuna tuotantotonneihin on pysynyt samalla tasolla kuin aiemminkin. Seuraamme jatkuvasti ympäristöpäästöjä, jotka ovat hyvällä tasolla ympäristölupaan ja omiin vieläkin tiukempiin sisäisiin rajoihimme nähden.

Sähköautojen akkumateriaalin koetuotanto käynnistyy syksyllä

Nornickel Harjavallan tulevaisuus näyttää valoisalta. Tulevaisuudessa sähköautojen määrä lisääntyy, ja sitä myötä nikkelin ja koboltin kysyntä akkumarkkinoille kasvaa. Meillä on vahva jalansija sähköistyvän liikenteen rakentamisessa, sillä olemme jo tällä hetkellä johtavia nikkeli- ja kobolttituotteiden valmistajia sähköautojen akkuihin.

Osaavan tutkimus- ja kehitystyömme aikaansaannos on syksyllä käynnistyvä koetuotantolinja, jossa tuotetaan eri reseptein akkuihin soveltuvaa katodimateriaalien esiastetta. Teemme jatkuvaa tutkimus- & kehitystyötä yhdessä asiakkaidemme kanssa ja koetuotannon käynnistyminen on yksi esimerkki asiakasyhteistyöstä.

Tutkimus- kehitystyö alan huippua

Tutkimus- ja kehitystyöhön panostaminen on keskeinen tulevaisuuden takuumme. Ympäristöystävällisen tuotannon varmistaminen, tuotantoprosessin tehokkuuden ylläpitäminen sekä prosessien taloudellisuuden parantaminen edellyttävät jatkuvaa tutkimus- ja kehitystyötä.

Vahvuutena monipuoliset nikkelituotteet

Tuotamme noin viisi prosenttia maailman puhtaista nikkelituotteista. Olemme maailman monipuolisin nikkelituotteiden valmistaja ja olemme tuoneet markkinoille uusia tuotteita akkusovelluksiin. Vahvuuksiamme on, että olemme pystyneet vuosien saatossa uudistumaan ja kehittämään toimintaamme sekä kasvamaan markkinoiden mukana.

Lisätietoja: Joni Hautojärvi, toimitusjohtaja, Nornickel Harjavalta p. 050 384 3608