Kesätöissä teoria ja käytäntö kohtaavat

Tervehdys! Olen 24-vuotias kemiantekniikan opiskelija Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta. Tätä kirjoittaessani toinen kesäni Nornickelin pelkistämöllä alkaa jo lähenemään loppuaan. Tämän kesän aikana olen päässyt tutustumaan pelkistämön pääuuton toimintaan, johon kuuluu koboltti- ja kalsiumuutto. Kyseessä on erittäin mielenkiintoinen työalue, jossa koulussa opittavan teorian näkee sovellettuna prosessiteollisuuteen mitä erilaisimmilla prosessin osa-alueilla.

Toimiessani tuotantotiloissa näkökulma käytännön ratkaisuihin on laajentunut ja turvallisen työskentelyn toimintaperiaatteiden tärkeys korostunut. Lisäksi ymmärrys prosessissa tapahtuvista reaktioista ja ilmiöistä on kasvanut tuotantotöissä toimiessa. Valvomotöiden puolella taasen olen oppinut paljon uutta prosessin ohjaamisesta ja sen tuottaman materiaalin kulkemisesta jalostusketjussa. On hienoa päästä näkemään ihan omin silmin, miten teoreettinen osaaminen muuntuu ammattilaisten käsissä toimivaksi kokonaisuudeksi, ja millaisia ratkaisuja eri haastetilanteiden kohdalla sovelletaan. Opiskelukin tuntuu mielekkäämmältä, kun näkee suoran hyödyn suoritettujen kurssien ja työelämän välillä.

Joka päivä oppii uutta

Aloittaessani pelkistämöllä työn moninaisuus tuli pienenä yllätyksenä: joka päivä on erilainen ja sisältää omat haasteensa, joiden avulla oppiminen prosessiympäristöstä tapahtuu. Onneksi apua ja neuvoja saa aina asiantuntevilta työkavereilta, jotka ovatkin yksi parhaista puolista Nornickelillä. Hyvähenkinen ja osaava työyhteisö on omiaan kannustamaan oppimaan uutta ja kehittämään osaamistaan – välillä valvomossa käytävät keskustelut oikein yllättävät lennokkuudellaan! Ylipäätään Nornickelin pelkistämö on mitä oivallisin kesätyöpaikka. Avuliaat työkaverit sekä monimuotoinen tuotantoprosessi ovat tutustuttaneet prosessiteollisuuteen hyvin tehokkaasti. Sekä valvomossa että tuotannossa pääsee näkemään, miten prosessin erilaiset osa-alueet ovat vuorovaikutuksessa keskenään.

Kemian ala on mahdollisuuksia täynnä

Opintosuuntaansa vielä miettivälle en voi muuta kuin suositella kemian- ja prosessitekniikkaa alavalinnaksi. Alan opiskelu on sisällöltään hyvin laajaa ja siinä voi yhdistellä monia eri kiinnostuksen kohteitaan, kuten esimerkiksi kauppatiedettä ja luonnontieteitä. Työllisyysnäkymät ovat hyvät ja työpaikkoja on laajalti. Kemianteollisuuden tuotteet muodostavat hyvin suuren osuuden Suomen taloudesta ja alan yritysten kirjosta voi löytää helposti itseään eniten kiinnostavia työkohteita. Itse toivon aikanaan valmistumisen jälkeen pääseväni kemianalan työhön, jossa on sopivasti haastetta, sekä mahdollisuudet käyttää omaa luovuuttaan ja yhdistellä erilaisia tieteenaloja.

Leo Bruk, kesätyöntekijä pelkistämö