Harjavallan nikkelituotannossa tehtiin jälleen uusi tuotantoennätys

Nornickel Harjavallan nikkelituotanto ylitti 60 000 tonnin rajapyykin. Uusi tuotantoennätys on 60 765 tonnia ja viime vuodesta kasvu oli lähes 2 prosenttia.

Uuteen tuotantoennätykseen pääsemistä ovat edesauttaneet osaava henkilöstö sekä saumaton yhteistyö eri toimijoiden välillä.

– Kiitos tästä saavutuksesta kuuluukin koko henkilöstöllemme sekä yhteistyökumppaneillemme laadukkaasti tehdystä työstä! Vuosi on ollut onnistunut ja kaikkien panos on ollut tärkeä, kertoo Nornickel Harjavallan toimitusjohtaja Joni Hautojärvi.

Tuotantoennätys tehtiin entistä vastuullisemmin ja parempaan suuntaan kehittyneessä turvallisuuskulttuurissa. Hiilijalanjalkeä on vähennetty merkittävästi viime vuosina. Raskas polttoöljy on korvattu bioenergialla sekä nesteytetyllä maakaasulla. Nesteytetyn maakaasun rinnalla on myös testattu biokaasua, jonka käyttöä lisätään sen saatavuuden kasvaessa.

Vuonna 2018 nikkelituotannon kokonaishiilijalanjälki sekä tuotekohtaiset hiilijalanjäljet määritettiin. Energiankulutuksen hiilijalanjälki laski jopa yli 90 %, kun käyttöön otettiin puupelleteillä tuotettu lämpöenergia. Nesteytettyyn maakaasuun siirtyminen vähensi prosessissa tarvittavien kaasujen valmistuksen päästöjä 21 %. Kokonaishiilijalanjäljen pienentyminen vastaa noin Porin kokoisen kaupungin henkilöautojen vuosittaisia päästöjä.

Nornickelin toiminta on ympäristölupien mukaista ja viime vuonna ympäristölupien vuosittaiset arvot alittuivat kaikilta osilta. Ympäristökuormitusta seurataan jatkuvasti ja sisäiset toimenpiderajamme ovat ympäristölupaa tiukemmat. Turvallisuuden saralla kehittämispanoksia on laitettu ennakoiviin toimenpiteisiin ja turvallisuuslukujen valossa se on kannattanut. Turvallisuushavaintojen määrä on kasvanut; turvallisuudesta keskustellaan ja sitä huomioidaan entistä enemmän sekä tapaturmien määrä on kääntynyt laskuun.

Nornickelin tulevaisuus näyttää valoisalta, sillä voimme tarjota asiakkaillemme vastuullisesti tuotettua materiaalia muun muassa kasvaville sähköautojen akkumarkkinoille.

Lisätietoja: Joni Hautojärvi, toimitusjohtaja, Nornickel Harjavalta p. 050 384 3608