Ajankohtaista

Tältä sivulta löydät Nornickel Harjavallan viimeisimmät uutiset, tiedotteet ja kuulumiset.

Satakunnan käräjäoikeus antoi ratkaisun nikkelipäästöä koskevasta oikeudenkäynnistä

Nornickel Harjavallan työntekijät ovat tänään saaneet tiedoksi Satakunnan käräjäoikeuden ratkaisun vuonna 2014 tapahtuneesta nikkelipäästöä koskevasta oikeudenkäynnistä. Käräjäoikeus hylkäsi kaikki syytteet Nornickel Harjavallassa työskenteleviä henkilöitä kohtaan.

Syyttäjä peruutti yhtiötä koskevan rangaistusvaatimuksen lokakuussa käydyn oikeudenkäynnin alussa.

Seurantatutkimukset jatkuvat

”Nikkelipäästöä koskevasta oikeusprosessista riippumatta olemme sitoutuneet kantamaan vastuumme. Seurantatutkimuksia jatketaan ja niiden avulla varmistetaan simpukkapopulaation luonnollinen palautuminen,” kertoo toimitusjohtaja Joni Hautojärvi.

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry suoritti Nornickel Harjavallan toimeksiannosta useita tutkimuksia Kokemäenjoella vuosien 2014 – 2015 aikana nikkelipäästön ympäristövaikutusten selvittämiseksi.

Simpukka- ja pohjasedimenttitutkimukset jatkuvat yhteistyössä Kokemäenjoen vesistön suojeluyhdistyksen kanssa. Tutkimussuunnitelma Kokemäenjoen simpukkapopulaation tilan seuraamiseksi on tehty vuosille 2017–2025. Tutkimus käsittää muun muassa populaation koon ja lisääntymiskyvyn arviointia, simpukoiden metallipitoisuuksien mittaamista sekä ikärakenteen tutkimista.

Nornickel Harjavallan toimeksiannosta simpukoita siirrettiin tulvasuojeluruoppauksiin liittyen Porin Kirjurinluodon edustalta joen yläjuoksulle.

Prosessimuutokset varmistavat ettei vastaavaa pääse enää tapahtumaan

Vastaavan vahingon ennaltaehkäisemiseksi Nornickel Harjavalta on tehnyt merkittäviä muutoksia prosessiin, muun muassa lämmönvaihtimien jäähdytysvesikierto on muutettu suljetuksi toisiokierroksi. Toisiokierron avulla varmistetaan, että nikkeliliuos ja jokivesi eivät pääse suoraan kosketuksiin keskenään.

Lisätietoja: Joni Hautojärvi, toimitusjohtaja, Nornickel Harjavalta p. 050 384 3608