Ajankohtaista

Tältä sivulta löydät Nornickel Harjavallan viimeisimmät uutiset, tiedotteet ja kuulumiset.

Nikkelipäästön vaikutusten seurantaraportti ja ehdotus korjaussuunnitelmasta ovat valmistuneet

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen (KVVY) loppuraportti vuodelta 2015 nikkelipäästön vaikutuksista Kokemäenjoella on valmistunut. Tulokset näyttävät, että mahdollisuudet simpukkakannan luonnolliselle palautumiselle ovat hyvät. Heinäkuussa 2014 Kokemäenjokeen päätyi laiterikon seurauksena prosessiliuoksen mukana 66 tonnia nikkeliä ja 1,3 tonnia kobolttia. Päästön seurauksena Kokemäenjoen uhanalaisesta vuollejokisimpukkakannasta kuoli arviolta 16-17 %.

KVVY on Norilsk Nickel Harjavallan (NNH) toimeksiannosta suorittanut useita tutkimuksia Kokemäenjoella vuosien 2014 – 2015 aikana nikkelipäästön ympäristövaikutusten selvittämiseksi. Seurantaraportit näyttävät joen palautuvan ennalleen. Esimerkiksi vuollejokisimpukan lisääntyminen Kokemäenjoessa näyttää normalisoituneen, eikä päästö aiheuttanut pysyvää vahinkoa joen eliöstölle.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen pyynnöstä NNH on esittänyt näkemyksensä nikkelipäästön merkittävyydestä sekä ehdotuksen vahingon korjaamiseksi. Vastauksen perusteena on käytetty KVVY:n tutkimusten tuloksia, jotka näyttävät joen palautuvan luonnollisesti vahinkoa edeltäneeseen tilaan. Luonnollisen palautumisen varmistamiseksi NNH jatkaa seurantatutkimuksia Kokemäenjoella.
Tulvasuojeluhankkeen yhteydessä Porin kaupunki aikoo ruopata Kokemäenjokea. Vuollejokisimpukoita siirretään turvaan ruoppausalueilta Kokemäenjoen sivujokiin. NNH on ehdottanut osallistuvansa simpukoiden siirtoon, joka turvaisi lisääntyvän ja elinvoimaisen simpukkapopulaation Kokemäenjoen vesistössä.

Lisätietoja:
Joni Hautojärvi, toimitusjohtaja, Norilsk Nickel Harjavalta Oy
p. 050 384 3608
etunimi.sukunimi(a)nornik.fi

Liitteet:
Nikkelipäästön vaikutusten selvittäminen loppuraportti 2015
Simpukkapopulaatioiden toipumis- ja lisääntymiskyky, kuolleisuus ja ikärakenne vuonna 2015 Kokemäenjoessa Harjavallan nikkelipäästön jälkeen
Kannanotto ja ehdotus kuulemisasiassa VARELY_1622_2014