Toteutamme monipuolista yhteistyötä eri tahojen kanssa. Keskeisiä sponsoroinnin painopisteitä ovat oppilaitos- ja akateeminen yhteistyö sekä paikallisen yhteistoiminnan tukeminen. Yrityksen vuosittain käyttämistä sponsorivaroista 50 % sijoitetaan koulutuksen kautta alueellisiin ja valtakunnallisiin hankkeisiin ja 50 % alueellisiin, henkilöstön ja asuinympäristön hyvinvointia edistäviin kohteisiin. Paikallisella yhteistoiminnalla haluamme tukea yhdistyksiä, seuroja tai tapahtumia, jotka toiminnallaan kehittävät alueellista hyvinvointia.

Teemme päätökset sponsorointikohteistamme keskitetysti vuosittain. Viimeinen hakupäivämäärä vuoden 2019 tukikohteille on 31.12.2018. Tämän jälkeen tulleita hakemuksia vuodelle 2019 ei oteta valinnassa huomioon. Toteutuneista yhteistyösopimuksista tehdään kirjallinen sponsorointisopimus molemmille osapuolille. Yhteistyökumppanimme tulee jakaa yhteinen arvomaailma vastuullisena ja yhteisön hyvinvointia tukevana toimijana.

Sponsorointituen hakeminen

Sponsorointitukea voi hakea tekemällä vapaamuotoisen hakemuksen sähköpostitse osoitteeseen sponsorointi@nornickel.fi. Käymme hakemukset läpi hakuajan päätyttyä ja ilmoitamme päätöksestä tammikuun loppuun mennessä.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi:

Kiitämme yhteistyökumppaneita kuluneen vuoden yhteistyöstä ja toivotamme kaikille

Hyvää joulua ja turvallista uutta vuotta 2019!

Perinteisten joulutervehdysten sijaan olemme tänä vuonna tukeneet Suomen Punaisen Ristin toimintaa.

We thank our partners for the cooperation this year and we wish everyone

Merry Christmas and a Safe New Year 2019!

Instead of sending traditional Christmas greetings, we have supported Finnish Red Cross this year.

Harjavalta, 23.10.2018: Skangas on toimittanut Nornickel Harjavallalle ja Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy:lle ensimmäisen erän nesteytettyä biokaasua eli LBG:tä. Biokaasu on uusiutuva polttoaine, joka pienentää merkittävästi sitä käyttävien yritysten ympäristöjalanjälkeä.

 

Nornickel käyttää nesteytettyä biokaasua eli LBG:tä biovedyn ja energian tuotannossa. Skangas on jo ennestään toimittanut Nornickelille nesteytettyä maakaasua eli LNG:tä. Nornickel Harjavalta pyrkii jatkuvasti pienentämään tehtaan ympäristövaikutuksia. Yhtiö on sitoutunut vähentämään päästöjä ilmaan ja vesistöihin sekä minimoimaan häiriötilanteet.

“Nesteytetyn biokaasun käyttö on luonnollinen kehitysaskel kohti yhä puhtaampaa toimintaa ja ympäristöä”, sanoo Nornickel Harjavallan EHSQ- ja kehitysjohtaja Marko Mikkola. “Olemme jo aiemmin korvanneet vedyn tuotannossa käytetyt öljypohjaiset tuotteet LNG:llä ja vähentäneet fossiilisia hiilidioksidipäästöjämme merkittävästi. Nyt uusiutuvan LBG:n saatavuuden kasvaessa pystymme entisestään pienentämään hiilijalanjälkeämme”, Mikkola toteaa.

Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy:lle Skangas puolestaan toimitti nesteytettyä biokaasua biohöyrylaitoksen käyttöön. Vuosittain noin 220 000 MWh höyryä tuottava laitos käyttää pääpolttoaineenaan puupellettejä ja varapolttoaineena Skangasin toimittamaa nesteytettyä maakaasua eli LNG:tä. Investoidessaan vuonna 2016 uuteen höyrylaitokseen STEP arvioi vähentävänsä vuosittaisia hiilidioksipäästöjään noin 70 000 tonnilla, koska uusi laitos käyttää polttoaineenaan raskaan polttoöljyn sijaan puupellettejä ja kaasua.

“Olemme todella tyytyväisiä mahdollisuudesta käyttää energiantuotannossamme uusiutuvaa kaasua”, sanoo STEP Oy:n myynti- ja liiketoiminnan kehitysyksikön päällikkö Antti Kokko. “Tämä on askel oikeaan suuntaan ja otamme mielellämme vastaan lisää biokaasua aina kuin mahdollista”, Kokko toteaa.

“Toimitimme nyt ensimmäistä kertaa nesteytettyä biokaasua Nornickel Harjavallalle ja STEP Oy:lle”, sanoo Skangasin myyntipäällikkö Jouni Bedda. “LNG:n ja nesteytetyn biokaasun LBG:n jakelu voidaan hoitaa samalla kalustolla ja käyttöpää ei vaadi mitään muutoksia.”

Koska sekä LNG että LBG koostuu pääosin metaanista, LBG:n jakeluun voidaan käyttää olemassa olevaa LNG-infrastruktuuria. Siirtymällä öljypohjaisista tuotteista LNG:hen päästään kokonaan rikkioksidi- ja hiukkaspäästöistä ja typenoksidipäästöt vähenevät jopa 85 prosenttia. LNG:n käyttö vähentää hiilidioksidipäästöjäkin vähintään 20 prosenttia. LBG vastaa ominaisuuksiltaan LNG:tä, mutta se on täysin kotimaisista raaka-aineista tuotettu uusiutuva polttoaine. Biokaasua valmistetaan erilaisista eloperäisistä jätteistä.

 

Lisätietoja:

Marko Mikkola, EHSQ- ja kehitysjohtaja, Nornickel Harjavalta, puh. 050 384 3624, marko.mikkola@nornickel.fi

Antti Kokko, myynti- ja liiketoiminnan kehitysyksikön päällikkö, STEP puh. 044 7012350, antti.kokko@stepenergy.fi

Jouni Bedda, myyntipäällikkö, Skangas Oy, puh. 040 744 2870, Jouni.Bedda@skangas.com

 

BASF julkistaa ensimmäisen akkumateriaalitehtaan sijoituspaikan Euroopassa

BASF ja Nornickel aloittavat strategisen yhteistyön vastatakseen sähköautojen akkumateriaalien kasvavaan kysyntään

Ludwigshafen, Saksa ja Moskova, Venäjä, 22.10.2018 – BASF on päättänyt sijoittaa ensimmäisen uusia akkumateriaaleja valmistavan, Euroopan markkinoita palvelevan tehtaansa Harjavaltaan. Tehdas rakennetaan BASF:n omalle tontille Norilsk Nickelin (Nornickel) omistaman nikkeli- ja kobolttijalostamon läheisyyteen.

Tämä investointi on osa BASF:n viime vuonna julkistamaa 400 miljoonan euron monivaiheista investointiohjelmaa, ja sen lähtökohtana on tänä vuonna Harjavallassa käynnistetty akkumateriaalien koetuotanto. Tehtaan on määrä käynnistyä vuoden 2020 loppupuolella, ja sen tuotantokapasiteetti riittää akkumateriaalien toimittamiseen noin 300 000 täyssähköautoon. Harjavallan uusi tehdas tulee hyödyntämään paikallisesti tuotettua uusiutuvaa energiaa, mukaan lukien vesi- ja tuulivoima sekä biomassa.

Lisäksi BASF ja Nornickel ovat solmineet pitkäaikaisen sopimuksen nikkeli- ja kobolttiraaka-aineiden markkinaehtoisista toimituksista Nornickelin metallijalostamosta. Sopimus takaa paikallisten raaka-aineiden varmat toimitukset Euroopan akkuvalmistajille.

Investoimalla uuteen tehtaaseen Suomessa BASF tukee EU:n komission pyrkimyksiä luoda eurooppalainen akkutuotannon arvoketju. BASF arvioi myös muita uusien akkumateriaalitehtaiden sijoituspaikkoja. Lue lisää > Lehdistötiedote 22.10.2018

 

Suomalaisen työn ja kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävä sopimus toi mukanaan työajan pidennyksen, jonka yritykset voivat toteuttaa monella eri tapaa. Meillä Nornickelillä sovittiin, että työntekijät voivat käyttää kiky-tunnit liikkumiseen ja kulttuuriin. Sen avulla haluttiin parantaa henkilöstön työhyvinvointia ja yhteishenkeä. Ratkaisu on saanut erittäin hyvän vastaanoton henkilöstön keskuudessa.

Tämä on varmaan erilainen ratkaisu, kuin mitä alkuperäinen ajatus kikystä on ollut, mutta toisaalta yrityksille on annettu vapaus itse päättää miten tunnit käytetään. Meillä henkilökunnan ehdotuksesta lähti ajatus, että henkilöstön tuottavuutta voitaisiin lisätä muutoinkin kuin työaikaa lisäämällä. Kun henkilöstö liikkuu ja harrastaa yhdessä, voidaan sen avulla edistää henkilöstön jaksamista sekä yhteishenkeä. Liikunta ja kulttuuri nähtiin tapana lisätä työntekijöiden tuottavuutta. Käytännössä voi itse valita millä tavalla haluaa liikkua ja harrastaa. Suositus olisi, että jokainen työntekijä käyttäisi kuukausittain vähintään kaksi tuntia kikyilyyn. Kaikki, mitä tiimi voi tehdä yhdessä, edistäisi hyvinvointiamme.

Liikuntaa, urheilua ja kulttuuria

Ensisijaisesti työajan pidennys käytetään työhyvinvointia edistävään toimintaan kuten vapaa-ajalla tehtävään liikuntaan tai urheiluun tai erilaiseen kulttuuritoimintaan. Toiminta on yhdessä ryhmänä tekemistä. Uusi sopimus on otettu innostuneesti vastaan. Tähän mennessä tunteja on kertynyt yhteensä 5544 tuntia ja keskimäärin yhtä työntekijää kohden 20 tuntia. Suosituimmat aktiviteetit ovat olleet erilaiset ryhmäliikuntavuorot, kuntosali, ulkoliikkuminen sekä henkilökuntayhdistyksen kerhot ja tapahtumat. Mukana on ollut myös mm. halonhakkuuta, verenluovutusta ja hyönteisretkeä. Mahdollisuuksia on siis monia.

Yhdessä virtaa arkeen ja kiireeseen

Yhdessä tekeminen ja kokeminen lisäävät virtaa arkeen ja kiireeseen. Samalla pääsee viettämään aikaa yhdessä työkavereiden kanssa. On tärkeää saada ajatukset välillä irti työstä. Liikunta ja erilaiset kulttuuritapahtumat, kuten konsertit ja elokuvat ovat keinoja irrottaa katse tietokoneen ruudusta tai lepuuttaa kroppaa työpäivän jälkeen. Liikunta saa olon tuntumaan reippaammalta ja energisemmältä. Välillä on myös mukava istahtaa teatterisalin pehmeään penkkiin ja antaa tarinan ja musiikin viedä ajatukset mennessään.

Tuija Nikitin, henkilöstöasiantuntija

Harjavallan markkinoita vietettiin perinteiseen tapaan elokuun viimeisenä viikonloppuna (25.-26.8.). Nornickelin osallistumisesta markkinoille on myös tullut perinne.

Tänä vuonna markkinaväki sai arvuutella nikkelibrikettien määrää astiassa. Oikea vastaus on 111 nikkelibrikettiä. Yli 800 vastauksen joukosta seitsemän osui oikeaan. Oikein vastanneihin on oltu yhteydessä sekä heille on lähetetty turvallisuusaiheisia palkintoja.

Kiitos kaikille markkinaosastollamme vierailleille ja nähdään ensi vuonna uudelleen!

Tervehdys! Olen 24-vuotias kemiantekniikan opiskelija Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta. Tätä kirjoittaessani toinen kesäni Nornickelin pelkistämöllä alkaa jo lähenemään loppuaan. Tämän kesän aikana olen päässyt tutustumaan pelkistämön pääuuton toimintaan, johon kuuluu koboltti- ja kalsiumuutto. Kyseessä on erittäin mielenkiintoinen työalue, jossa koulussa opittavan teorian näkee sovellettuna prosessiteollisuuteen mitä erilaisimmilla prosessin osa-alueilla.

Toimiessani tuotantotiloissa näkökulma käytännön ratkaisuihin on laajentunut ja turvallisen työskentelyn toimintaperiaatteiden tärkeys korostunut. Lisäksi ymmärrys prosessissa tapahtuvista reaktioista ja ilmiöistä on kasvanut tuotantotöissä toimiessa. Valvomotöiden puolella taasen olen oppinut paljon uutta prosessin ohjaamisesta ja sen tuottaman materiaalin kulkemisesta jalostusketjussa. On hienoa päästä näkemään ihan omin silmin, miten teoreettinen osaaminen muuntuu ammattilaisten käsissä toimivaksi kokonaisuudeksi, ja millaisia ratkaisuja eri haastetilanteiden kohdalla sovelletaan. Opiskelukin tuntuu mielekkäämmältä, kun näkee suoran hyödyn suoritettujen kurssien ja työelämän välillä.

Joka päivä oppii uutta

Aloittaessani pelkistämöllä työn moninaisuus tuli pienenä yllätyksenä: joka päivä on erilainen ja sisältää omat haasteensa, joiden avulla oppiminen prosessiympäristöstä tapahtuu. Onneksi apua ja neuvoja saa aina asiantuntevilta työkavereilta, jotka ovatkin yksi parhaista puolista Nornickelillä. Hyvähenkinen ja osaava työyhteisö on omiaan kannustamaan oppimaan uutta ja kehittämään osaamistaan – välillä valvomossa käytävät keskustelut oikein yllättävät lennokkuudellaan! Ylipäätään Nornickelin pelkistämö on mitä oivallisin kesätyöpaikka. Avuliaat työkaverit sekä monimuotoinen tuotantoprosessi ovat tutustuttaneet prosessiteollisuuteen hyvin tehokkaasti. Sekä valvomossa että tuotannossa pääsee näkemään, miten prosessin erilaiset osa-alueet ovat vuorovaikutuksessa keskenään.

Kemian ala on mahdollisuuksia täynnä

Opintosuuntaansa vielä miettivälle en voi muuta kuin suositella kemian- ja prosessitekniikkaa alavalinnaksi. Alan opiskelu on sisällöltään hyvin laajaa ja siinä voi yhdistellä monia eri kiinnostuksen kohteitaan, kuten esimerkiksi kauppatiedettä ja luonnontieteitä. Työllisyysnäkymät ovat hyvät ja työpaikkoja on laajalti. Kemianteollisuuden tuotteet muodostavat hyvin suuren osuuden Suomen taloudesta ja alan yritysten kirjosta voi löytää helposti itseään eniten kiinnostavia työkohteita. Itse toivon aikanaan valmistumisen jälkeen pääseväni kemianalan työhön, jossa on sopivasti haastetta, sekä mahdollisuudet käyttää omaa luovuuttaan ja yhdistellä erilaisia tieteenaloja.

Leo Bruk, kesätyöntekijä pelkistämö

Nornickel Harjavallalle vastuullinen toiminta tarkoittaa jatkuvaa ympäristökuormituksen huomioimista ja minimoimista. Meillä on ollut tavoitteena olla alan pienimpiä hiilidioksidijalanjäljeltämme. Tähän olemme päässeet investoimalla bioenergian ja maakaasun käyttöön sekä luopumalla raskaan polttoöljyn ja teollisuusbensiinin käytöstä. Tuotanto on kasvanut 40 prosenttia vuodesta 2015 ja samaan aikaan hiilidioksidijalanjälkemme on puolittunut.

Kokonaisenergian kulutus verrattuna tuotantotonneihin on pysynyt samalla tasolla kuin aiemminkin. Seuraamme jatkuvasti ympäristöpäästöjä, jotka ovat hyvällä tasolla ympäristölupaan ja omiin vieläkin tiukempiin sisäisiin rajoihimme nähden.

Sähköautojen akkumateriaalin koetuotanto käynnistyy syksyllä

Nornickel Harjavallan tulevaisuus näyttää valoisalta. Tulevaisuudessa sähköautojen määrä lisääntyy, ja sitä myötä nikkelin ja koboltin kysyntä akkumarkkinoille kasvaa. Meillä on vahva jalansija sähköistyvän liikenteen rakentamisessa, sillä olemme jo tällä hetkellä johtavia nikkeli- ja kobolttituotteiden valmistajia sähköautojen akkuihin.

Osaavan tutkimus- ja kehitystyömme aikaansaannos on syksyllä käynnistyvä koetuotantolinja, jossa tuotetaan eri reseptein akkuihin soveltuvaa katodimateriaalien esiastetta. Teemme jatkuvaa tutkimus- & kehitystyötä yhdessä asiakkaidemme kanssa ja koetuotannon käynnistyminen on yksi esimerkki asiakasyhteistyöstä.

Tutkimus- kehitystyö alan huippua

Tutkimus- ja kehitystyöhön panostaminen on keskeinen tulevaisuuden takuumme. Ympäristöystävällisen tuotannon varmistaminen, tuotantoprosessin tehokkuuden ylläpitäminen sekä prosessien taloudellisuuden parantaminen edellyttävät jatkuvaa tutkimus- ja kehitystyötä.

Vahvuutena monipuoliset nikkelituotteet

Tuotamme noin viisi prosenttia maailman puhtaista nikkelituotteista. Olemme maailman monipuolisin nikkelituotteiden valmistaja ja olemme tuoneet markkinoille uusia tuotteita akkusovelluksiin. Vahvuuksiamme on, että olemme pystyneet vuosien saatossa uudistumaan ja kehittämään toimintaamme sekä kasvamaan markkinoiden mukana.

Lisätietoja: Joni Hautojärvi, toimitusjohtaja, Nornickel Harjavalta p. 050 384 3608

Olen 16-vuotias Eveliina Laine ja aloitan syksyllä Harjavallan lukiossa. Tänä kesänä pääsin Harjavallan Rotaryn järjestämän kisan: ”Tienaa käytökselläsi kesätyöpaikka” kautta Nornickel Harjavallalle kesätöihin kahdeksi viikoksi. Kisassa luokkakaverini äänestivät minut voittajaksi.

Odotin töiden alkua innolla, koska tiesin että työ tulisi olemaan hyvin erilaista verrattuna aikaisempiin työkokemuksiini. Kahden viikon aikana tutustuin muun muassa henkilöstöasiantuntijan ja johdon assistentin tehtäviin. Pääasiassa kuitenkin tutustuin viestinnän asiantuntijan tehtäviin, joka oli hyvin mielenkiintoista. Tutustuin pääkonttorin työelämään ja moniin uusiin ihmisiin. En ole koskaan ennen kätellyt niin monia ihmisiä kuin tämän kahden viikon aikana. Sain mahdollisuuksia osallistua erilaisiin palavereihin ja varsinkin maanantai-aamun viikkopalaverit jäivät mieleen sisältönsä ja oman vähäisen tietämykseni takia. Nornickelillä vieraili harjoittelujaksoni aikana henkilöitä muun muassa Kemianteollisuudesta. Pääsin mukaan tapaamiseen ja vieraiden kanssa tehdaskierrokselle.

Työyhteisön tasavertainen jäsen

Oli myös todella hienoa, kun pääsin vaikuttamaan ja kertomaan omia mielipiteitäni, kun teimme viestinnän töitä, esimerkiksi taitoimme viikkotiedotetta ja teimme infonäytöille tiedotteita. Sain myös suunnitella ja toteuttaa kesätyöntekijöistä kertovan videon, jossa kysymysten avulla yritän valottaa juurikin nuorille, että mitä kesätyöntekijät täällä tekevät. Asia ei ollut myöskään minulle selvä, eikä minulla oikeastaan ollut muutenkaan paljoa tietoa yrityksestä tai täällä olevista ammateista. Kaikki tietoni perustuivat Kasikisaan, jossa olin kahdeksannella luokalla. Katso tekemäni video tästä linkistä.

Täällä työssäoloni aikana vasta ymmärsin, että kuinka iso juttu Suurteollisuuspuisto on Harjavallalle. Opin ymmärtämään miten tärkeä ja iso yritys Nornickel on koko maailman mittakaavan nikkelituotannossa. Nyt ymmärrän myös kuinka asiantuntevia ja ammattimaisia osaajia kaikki työntekijät täällä ovat ja itsekin osaan nyt arvostaa Harjavallan Suurteollisuuspuistoa kokonaisuutena eri tavalla kuin ennen. Aina kun kysyin minulle uudesta asiasta, sain vastaukset niin, että ymmärsin ne. Tämä kertoo mielestäni työpaikan asenteesta ottaa nuoria mukaan osaksi työyhteisöä.

Kesätyö oli mahtava kokemus

Olen todella tyytyväinen, että sain tulla Nornickelille kesätöihin. Toivon Nornickelin jatkossakin jatkavan tätä yhteistyötä Harjavallan Rotary-järjestön kanssa, jolloin mahdollisimman moni peruskoulunsa päättävä hyväkäytöksinen nuori saisi mahdollisuuden päästä tutustumaan Nornickeliin yrityksenä sekä työnkuviin täällä. Ja koska itsekin olen hyvä luonnontieteissä, sekä kiinnostunut niistä, niin saa nähdä mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Tämä kesätyö oli aivan mahtava kokemus, joka tarjosi erilaisia mahdollisuuksia sekä avasi uusia näkökulmia opintoja varten. Erityisesti haluan kiittää Nornickelin viestinnän asiantuntijaa Hanna-Kaisa Koskista, kenen kanssa vietin tästä kahdesta viikosta suurimman osan tutustuen hänen ammattiinsa todella tarkoin.

Suuret kiitokset ja hyvää kesää!

Eveliina Laine

 

Nornickel Harjavallan nikkelituotannossa saavutettiin 59 716 tonnin vuosituotantoennätys. Edeltävään vuoteen verrattuna tuotantomäärä kasvoi 11 %. Tuotantoennätystä ovat edesauttaneet vahva panostus tutkimukseen ja kehitykseen sekä mittavat investoinnit ja raaka-aineen saatavuus. Viimeisen kymmenen vuoden aikana on tehty lähes 200 miljoonan edestä investointeja ja siirtyminen konsernin raaka-aineeseen on taannut kasvavan tuotannon.

– Tuotantomäärän kasvussa olemme päässeet hyödyntämään vahvaa tutkimus ja kehitys –osaamistamme. Olemme muun muassa merkittävä nikkeli- ja kobolttisulfaattien valmistaja akkumarkkinoille. Sähköistyvän liikenteen myötä alalla on hyvät kasvunäkymät, kertoo Nornickel Harjavallan toimitusjohtaja Joni Hautojärvi.

Ympäristöjalanjälkeä on vähennetty merkittävästi viime vuosina. Raskas polttoöljy on korvattu bioenergialla sekä nesteytetyllä maakaasulla, josta valmistetaan myös tuotannossa tarvittava vety. Viime vuonna uusiutuvaa energiaa käytettiin 120 GWh. Tavoitteena on jatkuva energiatehokkuuden ja jätteiden hyötykäytön lisääminen. 

Ympäristökuormitusta seurataan jatkuvasti ja Nornickel Harjavallan sisäiset toimenpiderajat ovat ympäristölupaa tiukemmat. Vuosittainen panostus ympäristön suojeluun ja ympäristöinvestointeihin on 3-4 miljoonaa euroa.

Henkilöstön määrä on kasvanut noin 7 % vuodesta 2015. Tuorein rekrytointi on vuoden alussa aloittanut 15 henkilön oppisopimusryhmä, joka opiskelee töiden ohella kolmivuotisen prosessiteollisuuden perus- ja ammattitutkinnon.

Lisätietoja: Joni Hautojärvi, toimitusjohtaja, Nornickel Harjavalta p. 050 384 3608