Suomalaisen työn ja kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävä sopimus toi mukanaan työajan pidennyksen, jonka yritykset voivat toteuttaa monella eri tapaa. Meillä Nornickelillä sovittiin, että työntekijät voivat käyttää kiky-tunnit liikkumiseen ja kulttuuriin. Sen avulla haluttiin parantaa henkilöstön työhyvinvointia ja yhteishenkeä. Ratkaisu on saanut erittäin hyvän vastaanoton henkilöstön keskuudessa.

Tämä on varmaan erilainen ratkaisu, kuin mitä alkuperäinen ajatus kikystä on ollut, mutta toisaalta yrityksille on annettu vapaus itse päättää miten tunnit käytetään. Meillä henkilökunnan ehdotuksesta lähti ajatus, että henkilöstön tuottavuutta voitaisiin lisätä muutoinkin kuin työaikaa lisäämällä. Kun henkilöstö liikkuu ja harrastaa yhdessä, voidaan sen avulla edistää henkilöstön jaksamista sekä yhteishenkeä. Liikunta ja kulttuuri nähtiin tapana lisätä työntekijöiden tuottavuutta. Käytännössä voi itse valita millä tavalla haluaa liikkua ja harrastaa. Suositus olisi, että jokainen työntekijä käyttäisi kuukausittain vähintään kaksi tuntia kikyilyyn. Kaikki, mitä tiimi voi tehdä yhdessä, edistäisi hyvinvointiamme.

Liikuntaa, urheilua ja kulttuuria

Ensisijaisesti työajan pidennys käytetään työhyvinvointia edistävään toimintaan kuten vapaa-ajalla tehtävään liikuntaan tai urheiluun tai erilaiseen kulttuuritoimintaan. Toiminta on yhdessä ryhmänä tekemistä. Uusi sopimus on otettu innostuneesti vastaan. Tähän mennessä tunteja on kertynyt yhteensä 5544 tuntia ja keskimäärin yhtä työntekijää kohden 20 tuntia. Suosituimmat aktiviteetit ovat olleet erilaiset ryhmäliikuntavuorot, kuntosali, ulkoliikkuminen sekä henkilökuntayhdistyksen kerhot ja tapahtumat. Mukana on ollut myös mm. halonhakkuuta, verenluovutusta ja hyönteisretkeä. Mahdollisuuksia on siis monia.

Yhdessä virtaa arkeen ja kiireeseen

Yhdessä tekeminen ja kokeminen lisäävät virtaa arkeen ja kiireeseen. Samalla pääsee viettämään aikaa yhdessä työkavereiden kanssa. On tärkeää saada ajatukset välillä irti työstä. Liikunta ja erilaiset kulttuuritapahtumat, kuten konsertit ja elokuvat ovat keinoja irrottaa katse tietokoneen ruudusta tai lepuuttaa kroppaa työpäivän jälkeen. Liikunta saa olon tuntumaan reippaammalta ja energisemmältä. Välillä on myös mukava istahtaa teatterisalin pehmeään penkkiin ja antaa tarinan ja musiikin viedä ajatukset mennessään.

Tuija Nikitin, henkilöstöasiantuntija

Harjavallan markkinoita vietettiin perinteiseen tapaan elokuun viimeisenä viikonloppuna (25.-26.8.). Nornickelin osallistumisesta markkinoille on myös tullut perinne.

Tänä vuonna markkinaväki sai arvuutella nikkelibrikettien määrää astiassa. Oikea vastaus on 111 nikkelibrikettiä. Yli 800 vastauksen joukosta seitsemän osui oikeaan. Oikein vastanneihin on oltu yhteydessä sekä heille on lähetetty turvallisuusaiheisia palkintoja.

Kiitos kaikille markkinaosastollamme vierailleille ja nähdään ensi vuonna uudelleen!

Tervehdys! Olen 24-vuotias kemiantekniikan opiskelija Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta. Tätä kirjoittaessani toinen kesäni Nornickelin pelkistämöllä alkaa jo lähenemään loppuaan. Tämän kesän aikana olen päässyt tutustumaan pelkistämön pääuuton toimintaan, johon kuuluu koboltti- ja kalsiumuutto. Kyseessä on erittäin mielenkiintoinen työalue, jossa koulussa opittavan teorian näkee sovellettuna prosessiteollisuuteen mitä erilaisimmilla prosessin osa-alueilla.

Toimiessani tuotantotiloissa näkökulma käytännön ratkaisuihin on laajentunut ja turvallisen työskentelyn toimintaperiaatteiden tärkeys korostunut. Lisäksi ymmärrys prosessissa tapahtuvista reaktioista ja ilmiöistä on kasvanut tuotantotöissä toimiessa. Valvomotöiden puolella taasen olen oppinut paljon uutta prosessin ohjaamisesta ja sen tuottaman materiaalin kulkemisesta jalostusketjussa. On hienoa päästä näkemään ihan omin silmin, miten teoreettinen osaaminen muuntuu ammattilaisten käsissä toimivaksi kokonaisuudeksi, ja millaisia ratkaisuja eri haastetilanteiden kohdalla sovelletaan. Opiskelukin tuntuu mielekkäämmältä, kun näkee suoran hyödyn suoritettujen kurssien ja työelämän välillä.

Joka päivä oppii uutta

Aloittaessani pelkistämöllä työn moninaisuus tuli pienenä yllätyksenä: joka päivä on erilainen ja sisältää omat haasteensa, joiden avulla oppiminen prosessiympäristöstä tapahtuu. Onneksi apua ja neuvoja saa aina asiantuntevilta työkavereilta, jotka ovatkin yksi parhaista puolista Nornickelillä. Hyvähenkinen ja osaava työyhteisö on omiaan kannustamaan oppimaan uutta ja kehittämään osaamistaan – välillä valvomossa käytävät keskustelut oikein yllättävät lennokkuudellaan! Ylipäätään Nornickelin pelkistämö on mitä oivallisin kesätyöpaikka. Avuliaat työkaverit sekä monimuotoinen tuotantoprosessi ovat tutustuttaneet prosessiteollisuuteen hyvin tehokkaasti. Sekä valvomossa että tuotannossa pääsee näkemään, miten prosessin erilaiset osa-alueet ovat vuorovaikutuksessa keskenään.

Kemian ala on mahdollisuuksia täynnä

Opintosuuntaansa vielä miettivälle en voi muuta kuin suositella kemian- ja prosessitekniikkaa alavalinnaksi. Alan opiskelu on sisällöltään hyvin laajaa ja siinä voi yhdistellä monia eri kiinnostuksen kohteitaan, kuten esimerkiksi kauppatiedettä ja luonnontieteitä. Työllisyysnäkymät ovat hyvät ja työpaikkoja on laajalti. Kemianteollisuuden tuotteet muodostavat hyvin suuren osuuden Suomen taloudesta ja alan yritysten kirjosta voi löytää helposti itseään eniten kiinnostavia työkohteita. Itse toivon aikanaan valmistumisen jälkeen pääseväni kemianalan työhön, jossa on sopivasti haastetta, sekä mahdollisuudet käyttää omaa luovuuttaan ja yhdistellä erilaisia tieteenaloja.

Leo Bruk, kesätyöntekijä pelkistämö

Nornickel Harjavallalle vastuullinen toiminta tarkoittaa jatkuvaa ympäristökuormituksen huomioimista ja minimoimista. Meillä on ollut tavoitteena olla alan pienimpiä hiilidioksidijalanjäljeltämme. Tähän olemme päässeet investoimalla bioenergian ja maakaasun käyttöön sekä luopumalla raskaan polttoöljyn ja teollisuusbensiinin käytöstä. Tuotanto on kasvanut 40 prosenttia vuodesta 2015 ja samaan aikaan hiilidioksidijalanjälkemme on puolittunut.

Kokonaisenergian kulutus verrattuna tuotantotonneihin on pysynyt samalla tasolla kuin aiemminkin. Seuraamme jatkuvasti ympäristöpäästöjä, jotka ovat hyvällä tasolla ympäristölupaan ja omiin vieläkin tiukempiin sisäisiin rajoihimme nähden.

Sähköautojen akkumateriaalin koetuotanto käynnistyy syksyllä

Nornickel Harjavallan tulevaisuus näyttää valoisalta. Tulevaisuudessa sähköautojen määrä lisääntyy, ja sitä myötä nikkelin ja koboltin kysyntä akkumarkkinoille kasvaa. Meillä on vahva jalansija sähköistyvän liikenteen rakentamisessa, sillä olemme jo tällä hetkellä johtavia nikkeli- ja kobolttituotteiden valmistajia sähköautojen akkuihin.

Osaavan tutkimus- ja kehitystyömme aikaansaannos on syksyllä käynnistyvä koetuotantolinja, jossa tuotetaan eri reseptein akkuihin soveltuvaa katodimateriaalien esiastetta. Teemme jatkuvaa tutkimus- & kehitystyötä yhdessä asiakkaidemme kanssa ja koetuotannon käynnistyminen on yksi esimerkki asiakasyhteistyöstä.

Tutkimus- kehitystyö alan huippua

Tutkimus- ja kehitystyöhön panostaminen on keskeinen tulevaisuuden takuumme. Ympäristöystävällisen tuotannon varmistaminen, tuotantoprosessin tehokkuuden ylläpitäminen sekä prosessien taloudellisuuden parantaminen edellyttävät jatkuvaa tutkimus- ja kehitystyötä.

Vahvuutena monipuoliset nikkelituotteet

Tuotamme noin viisi prosenttia maailman puhtaista nikkelituotteista. Olemme maailman monipuolisin nikkelituotteiden valmistaja ja olemme tuoneet markkinoille uusia tuotteita akkusovelluksiin. Vahvuuksiamme on, että olemme pystyneet vuosien saatossa uudistumaan ja kehittämään toimintaamme sekä kasvamaan markkinoiden mukana.

Lisätietoja: Joni Hautojärvi, toimitusjohtaja, Nornickel Harjavalta p. 050 384 3608

Olen 16-vuotias Eveliina Laine ja aloitan syksyllä Harjavallan lukiossa. Tänä kesänä pääsin Harjavallan Rotaryn järjestämän kisan: ”Tienaa käytökselläsi kesätyöpaikka” kautta Nornickel Harjavallalle kesätöihin kahdeksi viikoksi. Kisassa luokkakaverini äänestivät minut voittajaksi.

Odotin töiden alkua innolla, koska tiesin että työ tulisi olemaan hyvin erilaista verrattuna aikaisempiin työkokemuksiini. Kahden viikon aikana tutustuin muun muassa henkilöstöasiantuntijan ja johdon assistentin tehtäviin. Pääasiassa kuitenkin tutustuin viestinnän asiantuntijan tehtäviin, joka oli hyvin mielenkiintoista. Tutustuin pääkonttorin työelämään ja moniin uusiin ihmisiin. En ole koskaan ennen kätellyt niin monia ihmisiä kuin tämän kahden viikon aikana. Sain mahdollisuuksia osallistua erilaisiin palavereihin ja varsinkin maanantai-aamun viikkopalaverit jäivät mieleen sisältönsä ja oman vähäisen tietämykseni takia. Nornickelillä vieraili harjoittelujaksoni aikana henkilöitä muun muassa Kemianteollisuudesta. Pääsin mukaan tapaamiseen ja vieraiden kanssa tehdaskierrokselle.

Työyhteisön tasavertainen jäsen

Oli myös todella hienoa, kun pääsin vaikuttamaan ja kertomaan omia mielipiteitäni, kun teimme viestinnän töitä, esimerkiksi taitoimme viikkotiedotetta ja teimme infonäytöille tiedotteita. Sain myös suunnitella ja toteuttaa kesätyöntekijöistä kertovan videon, jossa kysymysten avulla yritän valottaa juurikin nuorille, että mitä kesätyöntekijät täällä tekevät. Asia ei ollut myöskään minulle selvä, eikä minulla oikeastaan ollut muutenkaan paljoa tietoa yrityksestä tai täällä olevista ammateista. Kaikki tietoni perustuivat Kasikisaan, jossa olin kahdeksannella luokalla. Katso tekemäni video tästä linkistä.

Täällä työssäoloni aikana vasta ymmärsin, että kuinka iso juttu Suurteollisuuspuisto on Harjavallalle. Opin ymmärtämään miten tärkeä ja iso yritys Nornickel on koko maailman mittakaavan nikkelituotannossa. Nyt ymmärrän myös kuinka asiantuntevia ja ammattimaisia osaajia kaikki työntekijät täällä ovat ja itsekin osaan nyt arvostaa Harjavallan Suurteollisuuspuistoa kokonaisuutena eri tavalla kuin ennen. Aina kun kysyin minulle uudesta asiasta, sain vastaukset niin, että ymmärsin ne. Tämä kertoo mielestäni työpaikan asenteesta ottaa nuoria mukaan osaksi työyhteisöä.

Kesätyö oli mahtava kokemus

Olen todella tyytyväinen, että sain tulla Nornickelille kesätöihin. Toivon Nornickelin jatkossakin jatkavan tätä yhteistyötä Harjavallan Rotary-järjestön kanssa, jolloin mahdollisimman moni peruskoulunsa päättävä hyväkäytöksinen nuori saisi mahdollisuuden päästä tutustumaan Nornickeliin yrityksenä sekä työnkuviin täällä. Ja koska itsekin olen hyvä luonnontieteissä, sekä kiinnostunut niistä, niin saa nähdä mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Tämä kesätyö oli aivan mahtava kokemus, joka tarjosi erilaisia mahdollisuuksia sekä avasi uusia näkökulmia opintoja varten. Erityisesti haluan kiittää Nornickelin viestinnän asiantuntijaa Hanna-Kaisa Koskista, kenen kanssa vietin tästä kahdesta viikosta suurimman osan tutustuen hänen ammattiinsa todella tarkoin.

Suuret kiitokset ja hyvää kesää!

Eveliina Laine

 

Nornickel Harjavallan nikkelituotannossa saavutettiin 59 716 tonnin vuosituotantoennätys. Edeltävään vuoteen verrattuna tuotantomäärä kasvoi 11 %. Tuotantoennätystä ovat edesauttaneet vahva panostus tutkimukseen ja kehitykseen sekä mittavat investoinnit ja raaka-aineen saatavuus. Viimeisen kymmenen vuoden aikana on tehty lähes 200 miljoonan edestä investointeja ja siirtyminen konsernin raaka-aineeseen on taannut kasvavan tuotannon.

– Tuotantomäärän kasvussa olemme päässeet hyödyntämään vahvaa tutkimus ja kehitys –osaamistamme. Olemme muun muassa merkittävä nikkeli- ja kobolttisulfaattien valmistaja akkumarkkinoille. Sähköistyvän liikenteen myötä alalla on hyvät kasvunäkymät, kertoo Nornickel Harjavallan toimitusjohtaja Joni Hautojärvi.

Ympäristöjalanjälkeä on vähennetty merkittävästi viime vuosina. Raskas polttoöljy on korvattu bioenergialla sekä nesteytetyllä maakaasulla, josta valmistetaan myös tuotannossa tarvittava vety. Viime vuonna uusiutuvaa energiaa käytettiin 120 GWh. Tavoitteena on jatkuva energiatehokkuuden ja jätteiden hyötykäytön lisääminen. 

Ympäristökuormitusta seurataan jatkuvasti ja Nornickel Harjavallan sisäiset toimenpiderajat ovat ympäristölupaa tiukemmat. Vuosittainen panostus ympäristön suojeluun ja ympäristöinvestointeihin on 3-4 miljoonaa euroa.

Henkilöstön määrä on kasvanut noin 7 % vuodesta 2015. Tuorein rekrytointi on vuoden alussa aloittanut 15 henkilön oppisopimusryhmä, joka opiskelee töiden ohella kolmivuotisen prosessiteollisuuden perus- ja ammattitutkinnon.

Lisätietoja: Joni Hautojärvi, toimitusjohtaja, Nornickel Harjavalta p. 050 384 3608

 

Nornickel Harjavalta on mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa, jonka myötä olemme sitoutuneet kuuteen hyvän kesätyön periaatteeseen, jotka auttavat tekemään kesätyökokemuksesta hyvän.

Kesätyöntekijämme ovat olleet mielissään siitä, että heidät on otettu työyhteisön täysvaltaisiksi jäseniksi. Heidät otetaan mukaan virkistysiltoihin ja työhön he saavat tarvittavaa perehdytystä ja apua. Kivan lisän kesään tuovat henkilöstöedut, joita ovat muun muassa laaja työterveyshuolto, liput eri tapahtumiin sekä mökkien vuokraus. Meille on kunnia asia, että kesätyöntekijät saavat monipuolista kokemusta tulevia urapolkujaan silmällä pitäen. Tässä kirjoituksessa kerromme miten olemme toteuttaneet vastuullisen kesätyön periaatteita.

Hyvä hakijakokemus

Nuorelle kesätyön hankkiminen on yksi vuoden jännittävimmistä asioista. Vastuullinen kesätyönantaja pitää hakijan ajan tasalla miten rekrytointiprosessi etenee. Kaikille ilmoitetaan, myös niille, joita ei valita tehtävään.

Pidämme hakijat ajan tasalla rekrytointiprosessin etenemisestä ja kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnoista.
Valinnan jälkeen lähetämme kaikille kesätyöntekijöille Tervetuloa töihin – paketin, joka kertoo yrityksestä sekä työsuhteen alun rutiineista. 

Mielekäs työ

Kesätyön kautta nuori luo ensimmäiset konkreettiset käsityksensä työelämästä, eri aloista ja ammateista. Mielekäs kesätyö vastaa nuoren taitoja ja on sopivan haasteellista.
Suurin osa kesätyöntekijöistämme työskentelee tuotannossa prosessinhoitajaharjoittelijoina, jolloin he pääsevät monipuolisesti tutustumaan eri tuotannon osa-alueisiin ja sijaistamaan vakituista henkilöstöämme.

Perehdytys ja ohjaaminen

Perehdyttämiseen ja ohjaamiseen nimetään vastuuhenkilö. Kesätyöläiselle kerrotaan aluksi työpaikan pelisäännöt ja käytöstavat. Hyvin suunnitellulla ja toteutetulla perehdyttämisellä nuori pääsee nopeasti kiinni työtehtäviin, oppii ja kehittyy. Palautteen antaminen on tärkeä osa ohjausta.

Kesätyöntekijöiden työn aloitus sisältää kahden päivän mittaisen starttitilaisuuden, jossa annamme eväitä turvalliseen työskentelyyn. Starttipäivien jälkeen alkaa tutustuminen työtehtävään yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa. Perehdytys noudattaa luomaamme mallia, ja perehdytyksen etenemistä seurataan.

Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus

Nuorta kohdellaan tasavertaisesti muiden työntekijöiden kanssa. Hänet otetaan työyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi heti alusta alkaen. Nuoren tukeminen on koko työpaikan asia. Kesätyöntekijälle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan samanlainen työympäristö ja työvälineet kuin muillekin työntekijöille.

Kesätyöntekijät tulevat osaksi työyhteisöämme. Kesätyöntekijöillä on käytössään samanlaiset työvälineet ja henkilöstöedut kuin vakituisellakin henkilöstöllä. Kesätyöntekijöille järjestetään virkistyspäivä, jolloin he pääsevät tutustumaan ja verkostoitumaan muiden kesätyöntekijöiden kanssa.

Kohtuullinen palkka

Kesätyöntekijälle maksetaan työn vaatimusten ja nuoren kokemuksen mukaisesti kohtuullista palkkaa.

Maksamme kesätyöntekijöille kilpailukykyistä ja kemianteollisuuden työehtosopimuksen mukaista palkkaa, joka nousee vuosittain kokemuksen mukaan.

Kirjallinen työsopimus ja -todistus

Vastuullinen kesätyönantaja tekee nuoren kanssa aina kirjallisen työsopimuksen. Työsuhteen päättyessä annetaan asianmukainen työtodistus, vaikka nuori ei itse sitä muistaisi pyytää. Työnantaja käy nuoren kanssa palautekeskustelun ja rohkaisee häntä kertomaan mielipiteitään.

Teemme aina kirjallisen työsopimuksen ennen työsuhteen alkua. Sisältö käydään läpi ennen allekirjoitusta. Starttipäivillä kerromme tarkemmin työehtosopimuksesta sekä työsäännöistä, joihin pääsee myös tutustumaan intranetin kautta. Kesätyön päätyttyä esimies toimittaa kesätyöntekijälle kirjallisen työtodistuksen.

 

Tutustu tarjolla oleviin tehtäviin ja avaa ovi nikkelijalostuksen maailmanluokkaan tästä linkistä >

Nornickel Harjavalta ja Jokerit ovat solmineet kaksivuotisen yhteistyösopimuksen, jonka myötä nikkelituotteiden jalostajasta tulee yksi helsinkiläisseuran pääkumppaneista.

Nornickel Harjavalta on monipuolinen nikkelikemikaalien ja -metallien valmistaja. Modernin teknologian, osaavan henkilöstön sekä jatkuvan tutkimuksen ja kehityksen ansiosta Nornickel on yksi maailman johtavista nikkelijalostamoista. Yrityksen logo näkyy jatkossa helsinkiläisseuran peliasuissa ja ottelutapahtumissa.

-Nornickelin brändiuudistuksen myötä yhteistyö Jokereiden kanssa avaa uusia mahdollisuuksia kasvattaa näkyvyyttä ja tunnettavuutta. Jokerit on Suomen tunnetuin urheilu- ja Pohjoismaiden suurin jääkiekkoseura. Olemme innoissamme yhteistyön aloittamisesta, sanoo Nornickel Harjavallan toimitusjohtaja Joni Hautojärvi.

-Olemme erittäin iloisia ja ylpeitä, että olemme saaneet kumppaniksemme maailman johtavan nikkelintuottajan. Nornickel toimii alalla, jossa on tulevaisuudessa valtava kasvupotentiaali muun muassa sähköautomarkkinoilla. Kahden omilla aloillaan menestyvän yrityksen yhteistyössä on paljon synergiaetuja, kertoo Jokereiden toimitusjohtaja Jukka Kohonen.

Lue tuoreimmat kuulumiset tammikuussa 2018 ilmestyneestä Nide sidosryhmäjulkaisusta. Lehden aiheita ovat muun muassa tutkimus ja kehitys, kuntayhteistyö, ympäristövastuu ja toimintakulttuurin muutos. Esillä on myös henkilöstömme erilaisia uratarinoita.

 

Kiitämme yhteistyökumppaneita kuluneen vuoden yhteistyöstä ja toivotamme kaikille

Hyvää joulua ja turvallista uutta vuotta 2018!

Perinteisten joulutervehdysten sijaan olemme tänä vuonna tukeneet Icehearts Satakunta Ry:n toimintaa. Icehearts on varhaisen puuttumisen toimintamalli lapsen hyväksi sekä sosiaalityön, koulun ja vapaa-ajan tueksi. Icehearts on innovatiivinen toimintamalli, jonka työväline on joukkueurheilu.

 

We thank our partners for the cooperation this year and we wish everyone

Merry Christmas and a Safe New Year 2018!

Instead of sending traditional Christmas greetings, we have supported Icehearts Satakunta this year. Icehearts is an early intervention operating model promoting the well-being of children and supporting social work, school and leisure time. Icehearts is an innovative operating model that uses team sport as a tool.