Nornickel Harjavallalle vastuullinen toiminta tarkoittaa jatkuvaa ympäristökuormituksen huomioimista ja minimoimista. Meillä on ollut tavoitteena olla alan pienimpiä hiilidioksidijalanjäljeltämme. Tähän olemme päässeet investoimalla bioenergian ja maakaasun käyttöön sekä luopumalla raskaan polttoöljyn ja teollisuusbensiinin käytöstä. Tuotanto on kasvanut 40 prosenttia vuodesta 2015 ja samaan aikaan hiilidioksidijalanjälkemme on puolittunut.

Kokonaisenergian kulutus verrattuna tuotantotonneihin on pysynyt samalla tasolla kuin aiemminkin. Seuraamme jatkuvasti ympäristöpäästöjä, jotka ovat hyvällä tasolla ympäristölupaan ja omiin vieläkin tiukempiin sisäisiin rajoihimme nähden.

Sähköautojen akkumateriaalin koetuotanto käynnistyy syksyllä

Nornickel Harjavallan tulevaisuus näyttää valoisalta. Tulevaisuudessa sähköautojen määrä lisääntyy, ja sitä myötä nikkelin ja koboltin kysyntä akkumarkkinoille kasvaa. Meillä on vahva jalansija sähköistyvän liikenteen rakentamisessa, sillä olemme jo tällä hetkellä johtavia nikkeli- ja kobolttituotteiden valmistajia sähköautojen akkuihin.

Osaavan tutkimus- ja kehitystyömme aikaansaannos on syksyllä käynnistyvä koetuotantolinja, jossa tuotetaan eri reseptein akkuihin soveltuvaa katodimateriaalien esiastetta. Teemme jatkuvaa tutkimus- & kehitystyötä yhdessä asiakkaidemme kanssa ja koetuotannon käynnistyminen on yksi esimerkki asiakasyhteistyöstä.

Tutkimus- kehitystyö alan huippua

Tutkimus- ja kehitystyöhön panostaminen on keskeinen tulevaisuuden takuumme. Ympäristöystävällisen tuotannon varmistaminen, tuotantoprosessin tehokkuuden ylläpitäminen sekä prosessien taloudellisuuden parantaminen edellyttävät jatkuvaa tutkimus- ja kehitystyötä.

Vahvuutena monipuoliset nikkelituotteet

Tuotamme noin viisi prosenttia maailman puhtaista nikkelituotteista. Olemme maailman monipuolisin nikkelituotteiden valmistaja ja olemme tuoneet markkinoille uusia tuotteita akkusovelluksiin. Vahvuuksiamme on, että olemme pystyneet vuosien saatossa uudistumaan ja kehittämään toimintaamme sekä kasvamaan markkinoiden mukana.

Lisätietoja: Joni Hautojärvi, toimitusjohtaja, Nornickel Harjavalta p. 050 384 3608

Olen 16-vuotias Eveliina Laine ja aloitan syksyllä Harjavallan lukiossa. Tänä kesänä pääsin Harjavallan Rotaryn järjestämän kisan: ”Tienaa käytökselläsi kesätyöpaikka” kautta Nornickel Harjavallalle kesätöihin kahdeksi viikoksi. Kisassa luokkakaverini äänestivät minut voittajaksi.

Odotin töiden alkua innolla, koska tiesin että työ tulisi olemaan hyvin erilaista verrattuna aikaisempiin työkokemuksiini. Kahden viikon aikana tutustuin muun muassa henkilöstöasiantuntijan ja johdon assistentin tehtäviin. Pääasiassa kuitenkin tutustuin viestinnän asiantuntijan tehtäviin, joka oli hyvin mielenkiintoista. Tutustuin pääkonttorin työelämään ja moniin uusiin ihmisiin. En ole koskaan ennen kätellyt niin monia ihmisiä kuin tämän kahden viikon aikana. Sain mahdollisuuksia osallistua erilaisiin palavereihin ja varsinkin maanantai-aamun viikkopalaverit jäivät mieleen sisältönsä ja oman vähäisen tietämykseni takia. Nornickelillä vieraili harjoittelujaksoni aikana henkilöitä muun muassa Kemianteollisuudesta. Pääsin mukaan tapaamiseen ja vieraiden kanssa tehdaskierrokselle.

Työyhteisön tasavertainen jäsen

Oli myös todella hienoa, kun pääsin vaikuttamaan ja kertomaan omia mielipiteitäni, kun teimme viestinnän töitä, esimerkiksi taitoimme viikkotiedotetta ja teimme infonäytöille tiedotteita. Sain myös suunnitella ja toteuttaa kesätyöntekijöistä kertovan videon, jossa kysymysten avulla yritän valottaa juurikin nuorille, että mitä kesätyöntekijät täällä tekevät. Asia ei ollut myöskään minulle selvä, eikä minulla oikeastaan ollut muutenkaan paljoa tietoa yrityksestä tai täällä olevista ammateista. Kaikki tietoni perustuivat Kasikisaan, jossa olin kahdeksannella luokalla. Katso tekemäni video tästä linkistä.

Täällä työssäoloni aikana vasta ymmärsin, että kuinka iso juttu Suurteollisuuspuisto on Harjavallalle. Opin ymmärtämään miten tärkeä ja iso yritys Nornickel on koko maailman mittakaavan nikkelituotannossa. Nyt ymmärrän myös kuinka asiantuntevia ja ammattimaisia osaajia kaikki työntekijät täällä ovat ja itsekin osaan nyt arvostaa Harjavallan Suurteollisuuspuistoa kokonaisuutena eri tavalla kuin ennen. Aina kun kysyin minulle uudesta asiasta, sain vastaukset niin, että ymmärsin ne. Tämä kertoo mielestäni työpaikan asenteesta ottaa nuoria mukaan osaksi työyhteisöä.

Kesätyö oli mahtava kokemus

Olen todella tyytyväinen, että sain tulla Nornickelille kesätöihin. Toivon Nornickelin jatkossakin jatkavan tätä yhteistyötä Harjavallan Rotary-järjestön kanssa, jolloin mahdollisimman moni peruskoulunsa päättävä hyväkäytöksinen nuori saisi mahdollisuuden päästä tutustumaan Nornickeliin yrityksenä sekä työnkuviin täällä. Ja koska itsekin olen hyvä luonnontieteissä, sekä kiinnostunut niistä, niin saa nähdä mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Tämä kesätyö oli aivan mahtava kokemus, joka tarjosi erilaisia mahdollisuuksia sekä avasi uusia näkökulmia opintoja varten. Erityisesti haluan kiittää Nornickelin viestinnän asiantuntijaa Hanna-Kaisa Koskista, kenen kanssa vietin tästä kahdesta viikosta suurimman osan tutustuen hänen ammattiinsa todella tarkoin.

Suuret kiitokset ja hyvää kesää!

Eveliina Laine

 

Nornickel Harjavallan nikkelituotannossa saavutettiin 59 716 tonnin vuosituotantoennätys. Edeltävään vuoteen verrattuna tuotantomäärä kasvoi 11 %. Tuotantoennätystä ovat edesauttaneet vahva panostus tutkimukseen ja kehitykseen sekä mittavat investoinnit ja raaka-aineen saatavuus. Viimeisen kymmenen vuoden aikana on tehty lähes 200 miljoonan edestä investointeja ja siirtyminen konsernin raaka-aineeseen on taannut kasvavan tuotannon.

– Tuotantomäärän kasvussa olemme päässeet hyödyntämään vahvaa tutkimus ja kehitys –osaamistamme. Olemme muun muassa merkittävä nikkeli- ja kobolttisulfaattien valmistaja akkumarkkinoille. Sähköistyvän liikenteen myötä alalla on hyvät kasvunäkymät, kertoo Nornickel Harjavallan toimitusjohtaja Joni Hautojärvi.

Ympäristöjalanjälkeä on vähennetty merkittävästi viime vuosina. Raskas polttoöljy on korvattu bioenergialla sekä nesteytetyllä maakaasulla, josta valmistetaan myös tuotannossa tarvittava vety. Viime vuonna uusiutuvaa energiaa käytettiin 120 GWh. Tavoitteena on jatkuva energiatehokkuuden ja jätteiden hyötykäytön lisääminen. 

Ympäristökuormitusta seurataan jatkuvasti ja Nornickel Harjavallan sisäiset toimenpiderajat ovat ympäristölupaa tiukemmat. Vuosittainen panostus ympäristön suojeluun ja ympäristöinvestointeihin on 3-4 miljoonaa euroa.

Henkilöstön määrä on kasvanut noin 7 % vuodesta 2015. Tuorein rekrytointi on vuoden alussa aloittanut 15 henkilön oppisopimusryhmä, joka opiskelee töiden ohella kolmivuotisen prosessiteollisuuden perus- ja ammattitutkinnon.

Lisätietoja: Joni Hautojärvi, toimitusjohtaja, Nornickel Harjavalta p. 050 384 3608

 

Nornickel Harjavalta on mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa, jonka myötä olemme sitoutuneet kuuteen hyvän kesätyön periaatteeseen, jotka auttavat tekemään kesätyökokemuksesta hyvän.

Kesätyöntekijämme ovat olleet mielissään siitä, että heidät on otettu työyhteisön täysvaltaisiksi jäseniksi. Heidät otetaan mukaan virkistysiltoihin ja työhön he saavat tarvittavaa perehdytystä ja apua. Kivan lisän kesään tuovat henkilöstöedut, joita ovat muun muassa laaja työterveyshuolto, liput eri tapahtumiin sekä mökkien vuokraus. Meille on kunnia asia, että kesätyöntekijät saavat monipuolista kokemusta tulevia urapolkujaan silmällä pitäen. Tässä kirjoituksessa kerromme miten olemme toteuttaneet vastuullisen kesätyön periaatteita.

Hyvä hakijakokemus

Nuorelle kesätyön hankkiminen on yksi vuoden jännittävimmistä asioista. Vastuullinen kesätyönantaja pitää hakijan ajan tasalla miten rekrytointiprosessi etenee. Kaikille ilmoitetaan, myös niille, joita ei valita tehtävään.

Pidämme hakijat ajan tasalla rekrytointiprosessin etenemisestä ja kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnoista.
Valinnan jälkeen lähetämme kaikille kesätyöntekijöille Tervetuloa töihin – paketin, joka kertoo yrityksestä sekä työsuhteen alun rutiineista. 

Mielekäs työ

Kesätyön kautta nuori luo ensimmäiset konkreettiset käsityksensä työelämästä, eri aloista ja ammateista. Mielekäs kesätyö vastaa nuoren taitoja ja on sopivan haasteellista.
Suurin osa kesätyöntekijöistämme työskentelee tuotannossa prosessinhoitajaharjoittelijoina, jolloin he pääsevät monipuolisesti tutustumaan eri tuotannon osa-alueisiin ja sijaistamaan vakituista henkilöstöämme.

Perehdytys ja ohjaaminen

Perehdyttämiseen ja ohjaamiseen nimetään vastuuhenkilö. Kesätyöläiselle kerrotaan aluksi työpaikan pelisäännöt ja käytöstavat. Hyvin suunnitellulla ja toteutetulla perehdyttämisellä nuori pääsee nopeasti kiinni työtehtäviin, oppii ja kehittyy. Palautteen antaminen on tärkeä osa ohjausta.

Kesätyöntekijöiden työn aloitus sisältää kahden päivän mittaisen starttitilaisuuden, jossa annamme eväitä turvalliseen työskentelyyn. Starttipäivien jälkeen alkaa tutustuminen työtehtävään yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa. Perehdytys noudattaa luomaamme mallia, ja perehdytyksen etenemistä seurataan.

Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus

Nuorta kohdellaan tasavertaisesti muiden työntekijöiden kanssa. Hänet otetaan työyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi heti alusta alkaen. Nuoren tukeminen on koko työpaikan asia. Kesätyöntekijälle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan samanlainen työympäristö ja työvälineet kuin muillekin työntekijöille.

Kesätyöntekijät tulevat osaksi työyhteisöämme. Kesätyöntekijöillä on käytössään samanlaiset työvälineet ja henkilöstöedut kuin vakituisellakin henkilöstöllä. Kesätyöntekijöille järjestetään virkistyspäivä, jolloin he pääsevät tutustumaan ja verkostoitumaan muiden kesätyöntekijöiden kanssa.

Kohtuullinen palkka

Kesätyöntekijälle maksetaan työn vaatimusten ja nuoren kokemuksen mukaisesti kohtuullista palkkaa.

Maksamme kesätyöntekijöille kilpailukykyistä ja kemianteollisuuden työehtosopimuksen mukaista palkkaa, joka nousee vuosittain kokemuksen mukaan.

Kirjallinen työsopimus ja -todistus

Vastuullinen kesätyönantaja tekee nuoren kanssa aina kirjallisen työsopimuksen. Työsuhteen päättyessä annetaan asianmukainen työtodistus, vaikka nuori ei itse sitä muistaisi pyytää. Työnantaja käy nuoren kanssa palautekeskustelun ja rohkaisee häntä kertomaan mielipiteitään.

Teemme aina kirjallisen työsopimuksen ennen työsuhteen alkua. Sisältö käydään läpi ennen allekirjoitusta. Starttipäivillä kerromme tarkemmin työehtosopimuksesta sekä työsäännöistä, joihin pääsee myös tutustumaan intranetin kautta. Kesätyön päätyttyä esimies toimittaa kesätyöntekijälle kirjallisen työtodistuksen.

 

Tutustu tarjolla oleviin tehtäviin ja avaa ovi nikkelijalostuksen maailmanluokkaan tästä linkistä >

Nornickel Harjavalta ja Jokerit ovat solmineet kaksivuotisen yhteistyösopimuksen, jonka myötä nikkelituotteiden jalostajasta tulee yksi helsinkiläisseuran pääkumppaneista.

Nornickel Harjavalta on monipuolinen nikkelikemikaalien ja -metallien valmistaja. Modernin teknologian, osaavan henkilöstön sekä jatkuvan tutkimuksen ja kehityksen ansiosta Nornickel on yksi maailman johtavista nikkelijalostamoista. Yrityksen logo näkyy jatkossa helsinkiläisseuran peliasuissa ja ottelutapahtumissa.

-Nornickelin brändiuudistuksen myötä yhteistyö Jokereiden kanssa avaa uusia mahdollisuuksia kasvattaa näkyvyyttä ja tunnettavuutta. Jokerit on Suomen tunnetuin urheilu- ja Pohjoismaiden suurin jääkiekkoseura. Olemme innoissamme yhteistyön aloittamisesta, sanoo Nornickel Harjavallan toimitusjohtaja Joni Hautojärvi.

-Olemme erittäin iloisia ja ylpeitä, että olemme saaneet kumppaniksemme maailman johtavan nikkelintuottajan. Nornickel toimii alalla, jossa on tulevaisuudessa valtava kasvupotentiaali muun muassa sähköautomarkkinoilla. Kahden omilla aloillaan menestyvän yrityksen yhteistyössä on paljon synergiaetuja, kertoo Jokereiden toimitusjohtaja Jukka Kohonen.

Lue tuoreimmat kuulumiset tammikuussa 2018 ilmestyneestä Nide sidosryhmäjulkaisusta. Lehden aiheita ovat muun muassa tutkimus ja kehitys, kuntayhteistyö, ympäristövastuu ja toimintakulttuurin muutos. Esillä on myös henkilöstömme erilaisia uratarinoita.

 

Kiitämme yhteistyökumppaneita kuluneen vuoden yhteistyöstä ja toivotamme kaikille

Hyvää joulua ja turvallista uutta vuotta 2018!

Perinteisten joulutervehdysten sijaan olemme tänä vuonna tukeneet Icehearts Satakunta Ry:n toimintaa. Icehearts on varhaisen puuttumisen toimintamalli lapsen hyväksi sekä sosiaalityön, koulun ja vapaa-ajan tueksi. Icehearts on innovatiivinen toimintamalli, jonka työväline on joukkueurheilu.

 

We thank our partners for the cooperation this year and we wish everyone

Merry Christmas and a Safe New Year 2018!

Instead of sending traditional Christmas greetings, we have supported Icehearts Satakunta this year. Icehearts is an early intervention operating model promoting the well-being of children and supporting social work, school and leisure time. Icehearts is an innovative operating model that uses team sport as a tool.

Toteutamme monipuolista yhteistyötä eri tahojen kanssa. Keskeisiä sponsoroinnin painopisteitä ovat oppilaitos- ja akateeminen yhteistyö sekä paikallisen yhteistoiminnan tukeminen. Yrityksen vuosittain käyttämistä sponsorivaroista 50% sijoitetaan koulutuksen kautta alueellisiin ja valtakunnallisiin hankkeisiin ja 50% alueellisiin, henkilöstön ja asuinympäristön hyvinvointia edistäviin kohteisiin. Paikallisella yhteistoiminnalla haluamme tukea yhdistyksiä, seuroja tai tapahtumia, jotka toiminnallaan kehittävät alueellista hyvinvointia.

Teemme päätökset sponsorointikohteistamme keskitetysti vuosittain. Viimeinen hakupäivämäärä vuoden 2018 tukikohteille on 31.12.2017. Tämän jälkeen tulleita hakemuksia vuodelle 2018 ei oteta valinnassa huomioon. Toteutuneista yhteistyösopimuksista tehdään kirjallinen sponsorointisopimus molemmille osapuolille. Yhteistyökumppanimme tulee jakaa yhteinen arvomaailma vastuullisena ja yhteisön hyvinvointia tukevana toimijana.

Sponsorointituen hakeminen

Sponsorointitukea voi hakea tekemällä vapaamuotoisen hakemuksen sähköpostitse osoitteeseen sponsorointi@nornickel.fi. Käymme hakemukset läpi hakuajan päätyttyä ja ilmoitamme päätöksestä tammikuun loppuun mennessä.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi:

Euran lukion kemian abien kanssa tekemämme yritysvierailu Harjavaltaan Nornickelille lokakuun lopussa oli lyhyt, mutta sitäkin opettavaisempi. Vierailun isäntänä toiminut kemisti Paul Cooper kertoi tärkeimmät asiat yhtiön toiminnasta ja erityisesti nikkelin valmistusprosessista sekä näytteiden tutkimisesta laboratoriossa. Saimme riittävän tarkan käsityksen nikkelin vaiheista: supernovaräjähdyksestä maankuoreen, malmiksi ja malmin rikasteen jalostamisen kautta lentokoneen suihkuturbiiniin asti. Vierailu tarjosi myös uusia faktoja, esimerkiksi nikkelin esiintymisestä ja sähkökemiallisten reaktioiden hyödyntämisestä erilaisissa prosesseissa.

Vierailu palautti mieleen kemian ja fysiikan tunneilla opittuja asioita kuten: tislausta, elektrolyysiä, sähkömagneettisen säteilyn vaikutuksia, induktiota, fluoresenssia, teräksen valmistusta, sulamispisteitä, metallin pelkistämistä ja rikkihapon (H2SO4 ) käyttöä metallien jalostuksessa. Erityisesti mieleen jäi laboratoriossa ollut laite, joka röntgensäteilyn sekä fluoresenssi-ilmiön avulla mittasi metallien alkuainepitoisuuksia prosentilleen tarkasti. Myös induktioilmiöön ja happivirtaan perustuva analyysilaite oli mielenkiintoinen. Edellä mainittujen laitteiden kaltaisista kemiaan sekä fysiikkaan pohjautuvista laitteista olisi hienoa oppia lisää. Käytännön sovellukset ja erilaisten ilmiöiden tutkiminen konkreettisen tilanteen tai laitteen avulla lisäävät mahdollisuutta ymmärtää asiat ja kiinnostua entistä enemmän. Tärkeää oli siis nähdä kemiaa ja fysiikkaa realistisissa tilanteissa ja ymmärtää, että missä kaikkialla erilaisia reaktioita hyödynnetään.

Urakehitystarinoista uskoa oman uran rakentamiseen

Vierailumme Suurteollisuuspuistossa avasi silmiä myös oman tulevaisuuden suhteen. Erilaiset kuulemamme urakehitykset olivat mahtavia ja oli hienoa kuulla, että millaiset urakehitysmahdollisuudet Nornickelin kaltainen suuryritys tarjoaa. Suuret määrät työntekijöitä sekä lukuisat alihankkijana toimivat pk-yritykset loivat halua olla joskus osana jotain vakaata samankaltaista yritystä, joka tarjoaa työtä ja mahdollisuuksia. Toisaalta vaikean kuuloiset selitykset laboratorion laitteista ja kemiallisista sekä fysikaalisista reaktioista pelästyttivät; pitäisi olla äärimmäisen suuri tietotaito, jotta voisi toimia esimerkiksi kemistinä. Vierailun aikana kävi selväksi, että on hyvin tärkeää ymmärtää yhdessä fysiikkaa ja kemiaa, sillä käytännön sovelluksissa ne kulkevat melko lailla käsi kädessä. Toisaalta taas edellä mainitut urakehitykset loivat toivoa siitä, että vaikka aluksi ei tietäisikään mitä tulee tekemään, niin työnteon myötä suunnitelmat saattavat tulla selvemmiksi. Ura voi avautua huomaamatta, myös kouluttautuminen työn ohella on mahdollisuus.

Nornickelin kaltainen suuryritys tarvitsee palvelukseensa paljon erilaisia työntekijöitä aina johtajista prosessinhoitajiin. Henkilökohtaisesti vierailumme vahvisti haluani opiskella diplomi-insinööriksi, koska suuryritys tarvitsee osaajaa, joka pystyy muuntautumaan työhön kuin työhön, suunnittelusta kaupankäyntiin sekä johtamiseen asti. Erilaiset koneet ja laitteet sekä niiden kehittäminen ja käyttö ovat lähellä omaa sydäntä.

Vierailu kaiken kaikkiaan oli hyvin opettavainen. Oli mielenkiintoista saada tietoa Harjavallan Suurteollisuuspuistosta ja suuryrityksen toiminnasta sekä taloudesta. Myös terästeollisuuden historia ja Nornickelin historia ja kehittyminen olivat mielenkiintoisia. Näimme myös laborantteja työssään ja saimme käsityksen siitä, että millaisia sovelluksia tutuista reaktioista saadaan. Hyvin tiivistetty luento sekä laboratoriokierros olivat opettavaiset. Yritysvierailut ovat aina kiinnostavia, joten kiitokset Nornickelille tästä mahdollisuudesta. Toivomme myös, että seuraavatkin ryhmät pääsisivät vierailuille!

Topi-Kalle Lähteenoja
abiturientti Euran lukiosta

Nornickel Harjavallan työntekijät ovat tänään saaneet tiedoksi Satakunnan käräjäoikeuden ratkaisun vuonna 2014 tapahtuneesta nikkelipäästöä koskevasta oikeudenkäynnistä. Käräjäoikeus hylkäsi kaikki syytteet Nornickel Harjavallassa työskenteleviä henkilöitä kohtaan.

Syyttäjä peruutti yhtiötä koskevan rangaistusvaatimuksen lokakuussa käydyn oikeudenkäynnin alussa.

Seurantatutkimukset jatkuvat

”Nikkelipäästöä koskevasta oikeusprosessista riippumatta olemme sitoutuneet kantamaan vastuumme. Seurantatutkimuksia jatketaan ja niiden avulla varmistetaan simpukkapopulaation luonnollinen palautuminen,” kertoo toimitusjohtaja Joni Hautojärvi.

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry suoritti Nornickel Harjavallan toimeksiannosta useita tutkimuksia Kokemäenjoella vuosien 2014 – 2015 aikana nikkelipäästön ympäristövaikutusten selvittämiseksi.

Simpukka- ja pohjasedimenttitutkimukset jatkuvat yhteistyössä Kokemäenjoen vesistön suojeluyhdistyksen kanssa. Tutkimussuunnitelma Kokemäenjoen simpukkapopulaation tilan seuraamiseksi on tehty vuosille 2017–2025. Tutkimus käsittää muun muassa populaation koon ja lisääntymiskyvyn arviointia, simpukoiden metallipitoisuuksien mittaamista sekä ikärakenteen tutkimista.

Nornickel Harjavallan toimeksiannosta simpukoita siirrettiin tulvasuojeluruoppauksiin liittyen Porin Kirjurinluodon edustalta joen yläjuoksulle.

Prosessimuutokset varmistavat ettei vastaavaa pääse enää tapahtumaan

Vastaavan vahingon ennaltaehkäisemiseksi Nornickel Harjavalta on tehnyt merkittäviä muutoksia prosessiin, muun muassa lämmönvaihtimien jäähdytysvesikierto on muutettu suljetuksi toisiokierroksi. Toisiokierron avulla varmistetaan, että nikkeliliuos ja jokivesi eivät pääse suoraan kosketuksiin keskenään.

Lisätietoja: Joni Hautojärvi, toimitusjohtaja, Nornickel Harjavalta p. 050 384 3608